Lekande ringar


 Lekande ringar, Johanneshovs isstadion, Stockholm 1965"Uppsalakonstnären Leo Janis-Brieditis kallar sitt förslag Lekande Ringar och går osökt och naturligt ut från idrottens internationella symbol, ringen. I en upp mot sex meter hög pelare har han fångat rytmen hos en fallande ring, åskådliggjord genom ett antal sammansvetsade ringar. Skulpturen är väl placerad bakom en böjd mur, som har ett par öppningar och växlande höjd i de två momenten. Konstnären visar god blick för de rumsliga problemen."
/Tävling om skulpturgrupp vid Johanneshovs isstadion, Stockholm 1965 – Alf Liedholm.