offentliga verk
Vågspel, Hallstavik 1971
Lekande ringar, Johanneshovs isstadion 1965
Vingslag, Gimo 1991
Ätran, Falkenberg 1983


Segel, Elevatorkajen Kalmar 1990
Vågen, Järntorget Oxelösund 1975
NikeRyhovs sjukhus, Jönköping 1986
Trädet, Tranås stadshus 1985Lågan, Sundbyberg 1973
Djuret, Uppsala
Orienteringsmonument, Sundbyberg
Ringars spel, Uppsala 1966
Uppländsk saga, Linnéskolan Uppsala 1982
Kronan, Söderfors 1970
Sparporten, Sparbanken Uppsala 1970