skulptur

Moderskap /Maternite


VilanRytmen


Familjegruppen, modell för stadshusmiljö
H 3,40 m                      Monumentalskulptur för fönsterpartiet i en kyrka, modellDunge,  förslag till lekplatsskulpturer